Privacy verklaring Clara Feenstra BV

Clara Feenstra BV
Plaats: Naaldwijk
Adres: ‘s-Gravenzandseweg 104
Postcode: 2671JR
KVK-nummer: 63007630

Clara Feenstra BV, centrum Huid-en Oedeemtherapie Clara Feenstra kan persoons- en medische gegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de producten en/of diensten van Clara Feenstra BV en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Clara Feenstra BV,Centrum Huid-en Oedeemtherapie Clara Feenstra heeft verstrekt.

Clara Feenstra BV, centrum Huid-en Oedeemtherapie Clara Feenstra kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adres, huisnummer, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer en e-mailadres
  • Geboortedatum
  • BSN
  • Verzekerde nummer (relatienummer zorgverzekering)
  • Verwijzer en eventuele AGB code
  • Uitsluitend medische informatie relevant voor de behandeling
  • Eventueel foto’s
  • Documenten zoals verwijzingen, hulpmiddelenaanvraag en/of machtiging

Waarom verwerken wij deze gegevens.

Omdat u cliënt bent bij Clara Feenstra BV,centrum Huid-en Oedeemtherapie Clara Feenstra beheren wij uw persoons- en/of medische gegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om u de benodigde en gevraagde producten, therapieën en diensten te kunnen leveren. Bijvoorbeeld het aanmeten en toesturen van steunkousen, het afhandelen van declaraties richting zorgverzekeraars of het afstemmen van een behandeling.

U bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het mogelijk dat wij onze werkzaamheden niet kunnen uitvoeren.

Gegevensverstrekking aan derden

Clara Feenstra BV,centrum Huid-en Oedeemtherapie Clara Feenstra verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huid therapeutische zorg en/ of (medische) hulpmiddelen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoelang bewaart Clara Feenstra BV uw gegevens

Clara Feenstra BV,Centrum Huid-en Oedeemtherapie Clara Feenstra bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw persoonsgegevens en medisch dossier 15 jaar te bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Te allen tijde bieden wij u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, eventueel mee te nemen of te laten verwijderen. Wetgeving verplicht ons dat u wel een legitimatie toont. Daarom is het handig als u ons tevoren een berichtje stuurt en wij daarna contact met u opnemen om een afspraak te maken in één van onze locaties. Dan ruimen we er tijd voor in. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar clara@calarfeenstra.nl

U kunt ook bezwaar bij ons maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens en u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.