Privacy verklaring Clara Feenstra BV

Clara Feenstra BV
Plaats: Naaldwijk
Adres: ‘s-Gravenzandseweg 104
Postcode: 2671JR
KVK-nummer: 63007630

Clara Feenstra BV, centrum Huid-en Oedeemtherapie Clara Feenstra kan persoons- en medische gegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de producten en/of diensten van Clara Feenstra BV en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Clara Feenstra BV,Centrum Huid-en Oedeemtherapie Clara Feenstra heeft verstrekt.

Clara Feenstra BV, centrum Huid-en Oedeemtherapie Clara Feenstra kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adres, huisnummer, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer en e-mailadres
  • Geboortedatum
  • BSN
  • Verzekerde nummer (relatienummer zorgverzekering)
  • Verwijzer en eventuele AGB code
  • Uitsluitend medische informatie relevant voor de behandeling
  • Eventueel foto’s
  • Documenten zoals verwijzingen, hulpmiddelenaanvraag en/of machtiging

Waarom verwerken wij deze gegevens.

Omdat u cliënt bent bij Clara Feenstra BV,centrum Huid-en Oedeemtherapie Clara Feenstra beheren wij uw persoons- en/of medische gegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om u de benodigde en gevraagde producten, therapieën en diensten te kunnen leveren. Bijvoorbeeld het aanmeten en toesturen van steunkousen, het afhandelen van declaraties richting zorgverzekeraars of het afstemmen van een behandeling.

U bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het mogelijk dat wij onze werkzaamheden niet kunnen uitvoeren.

Gegevensverstrekking aan derden

Clara Feenstra BV,centrum Huid-en Oedeemtherapie Clara Feenstra verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huid therapeutische zorg en/ of (medische) hulpmiddelen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoelang bewaart Clara Feenstra BV uw gegevens

Clara Feenstra BV,Centrum Huid-en Oedeemtherapie Clara Feenstra bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw persoonsgegevens en medisch dossier 15 jaar te bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Te allen tijde bieden wij u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, eventueel mee te nemen of te laten verwijderen. Wetgeving verplicht ons dat u wel een legitimatie toont. Daarom is het handig als u ons tevoren een berichtje stuurt en wij daarna contact met u opnemen om een afspraak te maken in één van onze locaties. Dan ruimen we er tijd voor in. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar clara@calarfeenstra.nl

U kunt ook bezwaar bij ons maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens en u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Goedendag,

Wilt u de onderstaande vragen en maatregelen voor uw en onze veiligheid aandachtig doorlezen?

Stel de onderstaande vragen aan u zelf. Wanneer u op één van onderstaande vragen “ja” beantwoord, dient u de afspraak bij ons uit te stellen tot u alle vragen met “nee” kan beantwoorden.
Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidklachten?
Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Kunt u alle vragen met nee beantwoorden, kan uw afspraak doorgaan en vragen wij u om de volgende maatregelen in acht te nemen:
Kom op de afgesproken tijd naar uw afspraak en niet te vroeg. Mocht u veel te vroeg zijn, wacht dan wanneer dit mogelijk is buiten.
Kom indien mogelijk alleen naar uw afspraak of laat eventueel meekomend gezelschap buiten wachten.
Desinfecteer bij binnenkomst uw handen met de aanwezige alcoholdispenser.
Raak zo min mogelijk dingen in de praktijk aan.
Maak wanneer dit niet hoog nodig is geen gebruik van het toilet.
Neem een grote handdoek mee waar u op kunt liggen tijdens de behandeling.
Houd uw jas bij u en kleed u zich in de behandelkamer om
Blijf in het gehele pand minimaal 1,5 meter uit elkaar en geef elkaar de ruimte.

Dank u wel voor de tijd nemen om bovenstaande door te nemen en tot ziens in de praktijk!